Privacybeleid


Wellnesspraktijk Gieten weet hoe belangrijk privacy is voor zijn klanten. Ik
streef ernaar duidelijk te zijn hoe ik uw persoonsgegevens verzamel, alleen
functioneel gebruik bij de activiteiten van mijn praktijk, verzenden en veilig
opsla.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste punten in mijn
privacybeleid:

Wat zijn persoonsgegevens
Er zijn gegevens die iets over u zeggen zoals bijvoorbeeld naam, adres, leeftijd.
Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden
spreken we over persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres.
Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Informatie die ik verzamel
Ik verzamel diverse soorten informatie in verband met mijn werkzaamheden
waaronder:
    ⦁     Informatie die u rechtstreeks aan mij verstrekt.
    ⦁     Wanneer u interesse heeft in een offerte of overige informatie, vraag ik u
om uw naam, contactgegevens, emailadres en eventueel verzend- en
factuuradres.
    ⦁     Foto`s van het betreffende werk.

Welke gegevens gebruik ik zoal?
Ik gebruik de gegevens die u mij verstrekt bij de aanvraag, o.a.:
    ⦁     Naam en voorletter(s)
    ⦁     Geslacht, Leeftijd
    ⦁     Adres, Postcode, Woonplaats
    ⦁     Emailadres
    ⦁    Telefoonnummer

Wie kunnen er bij uw gegevens?
Alleen personen die de gegevens functioneel nodig hebben (zoals
administratie, eigenaar, en accountant hebben inzicht in de strikt noodzakelijke
gegevens).

Bescherming van gegevens
Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en heb passende fysieke
en technische maatregelen genomen om de informatie te beveiligen die ik in
verband met mijn werkzaamheden verzamel. Ondanks de redelijke stappen
die ik neem om data te beschermen, moet u er echter rekening mee houden
dat geen enkele website, overdracht via internet of draadloze verbinding en
geen enkel computersysteem volledig veilig is.

Uw rechten
U hebt het recht om details op te vragen over de gegevens die ik over u
verzamel en om mij te verzoeken onjuistheden in die gegevens te corrigeren,
om bezwaar te maken of te verzoeken om beperking van de verwerking
van gegevens. U kunt toegang vragen tot de gegevens en verzoeken
gegevens te verwijderen. Wanneer u verzoekt gegevens te verwijderen, erkent
u dat u mogelijk niet meer in staat zult zijn toegang te verkrijgen en/of
geïnformeerd te worden.

Gegevensbehoud
Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer op papier dan nodig is voor het
doel waarvoor deze zijn verzameld. Gegevens op mijn computer blijven wel
behouden in mijn klantenbestand.
    1.      Tenminste voor de duur waarin gegevens zijn gebruikt om een offerte
naar u uit te brengen.
    2.      Na opdracht minimaal 10 jaar i.v.m. de wettelijke bewaarplicht t.b.v. de
belastingdienst.
    3.     Uw contactgegevens (NAW gegevens, telefoonnummer, E-mailadres
en foto`s) worden voor onbepaalde tijd bewaard in mijn klantenbestand op de
computer. Evenals een versie van een uitgebrachte offerte/factuur.
    4.     Foto’s kunnen gebruikt worden als
vergelijkingsmateriaal/promotiemateriaal voor onbepaalde duur.
Met name foto`s van geleverd werk kunnen gebruikt worden op o.a. folders,
website, showmateriaal.

Contact met Wellnesspraktijk Gieten
Als u specifieke vragen heeft, kunt u contact met mij opnemen via:

Wellnesspraktijk Gieten
Massagetherapeut Gertie Koiter
Stationsstraat 105
9461 GR Gieten
Telefoon: 06-203 75 314
info@wellnesspraktijkgieten.nl
www.wellnesspraktijkgieten.nl

reiki@wellnesspraktijkgieten.nl
www.reikicentrum-drenthe.nl